seo web

Ứng dụng ra đời đã nhận được sự ủng hộ lớn và yêu thích của người sử dụng Android. Bạn sẽ dễ dàng có quyền quản trị ứng dụng. Các ứng dụng sẽ hoạt động theo quy luật phù hợp khi các ứng dụng sẽ được tùy chỉnh.

Note: Bạn chú ý nhé, bạn bắt buộc phải chấp nhận những điều kiện để có thể cài đặt ứng dụng khi cài bất cứ một ứng dụng nào trong máy với Android Lollipop phiên bản 6.0. Chúng tôi khuyên bạn nên xem xét vấn đề cấp quyền cho ứng dụng như GPS, camera, microphone, gửi tin nhắn, thực hiện cuộc gọi,…vì thiết bị đôi khi cũng cần tăng tốc độ ram, cũng như làm tốc độ mượt hơn cho ứng dụng. Hãy tới với chúng tôi, bạn sẽ hiểu rõ và chính xác về quyền cấp cho Android của bạn nhé.

Hướng dẫn chi tiết cách cấp quyền Permission cho app Android:

1.Đối với phiên bản Android 5.x.x lùi về trước.

Bước 1: Có thể bạn chưa biết, Google đã làm ẩn permission vốn có trong Android mang tên App Ops. Lúc này bạn nên cài ứng dụng App Ops for Android để ứng dụng kiểm soát hiện lên, mặt khác cài App Ops Uninstaller nếu bạn muốn gỡ bỏ nó.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *