CONTENT-MARKETING

Nguyên tắc làm Content Marketing bạn có thể sử dụng ngay?

Nội dung chắc chắn là một phần cốt lõi của bất kỳ trang web nào và nó cũng là cốt lõi của mọi chiến dịch Digital Marketing mà bạn dự định tung ra cho thương hiệu của mình. Thông qua Content Marketing, các doanh nghiệp có khả năng tiếp cận với đối tượng toàn cầu rộng hơn.

Với sự suy giảm chậm chạp của các phương thức tiếp thị truyền thống, các công ty từ các lĩnh vực khác nhau đang chuyển sang hình thức Digital Marketing, đặc biệt là tiếp thị nội dung, để kết nối với các đối tượng mục tiêu của họ.

CONTENT-MARKETING
Nguyên tắc làm Content Marketing bạn có thể sử dụng ngay?
  1. Xác định mục tiêu tiếp thị nội dung:

Trước khi bạn bắt đầu với bất kỳ chiến dịch Content Marketing nào, bạn cần xác định rõ ràng mục tiêu của bạn là ai? Quan điểm của Digital Marketing là tiếp cận và phục vụ nhu cầu của đối tượng mục tiêu. Nếu không có sự hiểu biết rõ ràng, việc tạo nội dung sẽ không hiệu quả. Bạn bắt đầu bằng cách xác định ai là khách hàng tốt nhất, phân loại và tạo tính cách người tiêu dùng cụ thể. Từ đó, bạn xác định loại nội dung phù hợp để phục vụ nhu cầu thông tin của họ.

  1. Loại Content Marketing nào sẽ phù hợp với bạn

Khi bạn đã xác định nơi bạn nhận nội dung của mình, nhiệm vụ tiếp theo là xác định hình thức tiếp thị nội dung nào, bạn nên bắt đầu bằng cách thực hiện theo những cách thông qua danh sách sau đây:

_ Bài viết chính của trang web

_ Email marketing

_ Video trực tuyến

Bạn cũng có thể tái sử dụng các tài liệu nội dung hiện có và đưa chúng trở lại sống động ở dạng mới và hiệu quả hơn, phù hợp với đối tượng mục tiêu của bạn.

  1. Hiểu hành vi của các mục tiêu tiếp thị nội dung

Đây là chìa khóa tạo nội dung mà khách hàng muốn nhận bất kỳ kênh tiếp thị nội dung nào bạn cung cấp – khiến họ dành thời gian đáng kể cho nội dung bạn cung cấp. Đây là cơ hội tốt để bạn tạo nội dung dựa trên tính cách người tiêu dùng.

  1. Đặt mục tiêu rõ ràng

Trong tiếp thị nội dung, mục tiêu chuyển đổi phải được xác định rõ ràng. Tuy nhiên, mức độ tương tác với đối tượng được nhắm mục tiêu khác nhau, do đó, nên biết nhắm đúng mục tiêu chuyển đổi của bạn.

Bạn không thể hướng họ đến một trang bán hàng ban đầu. Mục tiêu chuyển đổi tại thời điểm này là xây dựng mối quan hệ của bạn với họ thông qua nội dung bằng cách cung cấp các bài báo, sách điện tử hoặc thông tin miễn phí mà họ có thể hiểu, để đổi lấy việc đăng ký.

Mọi người đều cần thông tin trong thế giới trực tuyến này, việc lấy thông tin dễ dàng như một cú click chuột. Nhưng không phải tất cả thông tin trên Internet đều phù hợp và đáp ứng nhu cầu của đối tượng. Bạn có thể tận dụng thực tế này và sử dụng tiếp thị nội dung như một phương pháp hiệu quả và tương tác để thu hút đối tượng mục tiêu.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *